• Public Gallery  • Help  
• Join Now!  • Log In  • Feature Tour
 deniz farzam | Home > 
روش های امنیت شبکه
مختلفی مانند دیواره‌آتش بومی، UTM، WAF و ... وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توان از حملات سایبری و تهدیدات مختلفی محافظت کرد. یکی از این تجهیزات، دسترسی امن به اینترنت است که با استفاده از راهکار جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی، امنیت شبکه را تامین می‌کند. همچنین، سرویس‌های SOC و CSIRT نیز به عنوان مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیتی و مرکز عملیات امنیت در شرکت‌ها و سازمان‌ها عمل می‌کنند و با استفاده از آن‌ها می‌توان به داده‌های مهمی دسترسی پیدا کرد. همچنین، نرم افزار SIEM که یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل لاگ‌های شبکه است، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به راحتی از رخدادهای امنیتی مختلف آگاه شوند و به آن‌ها واکنش مناسبی نشان دهند. همچنین، استفاده از راهکارهای جمع اوری لاگ مانند Log aggregation نیز به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از اطلاعات مختلف در خصوص رخدادهای امنیتی استفاده کنند. در دنیای امروز، امنیت سایبری به یکی از مهمترین موضوعاتی تبدیل شده است که باید در همه جا و همیشه به آن توجه کنیم. تهدیدات سایبری از جمله مهمترین مسائلی هستند که باید به آنها توجه کرد و تفاوت SOC و CSIRT مناسبی برای مقابله با آنها داشت. در این مقاله، به برخی از مفهوم شکار تهدید و خدمات امنیتی مورد نیاز برای جلوگیری از حملات سایبری پرداخته می‌شود. یکی از مهمترین تجهیزاتی که برای امنیت سایبری لازم است، دسترسی امن به اینترنت است. این روش‌های جداسازی اینترنت با ایجاد جداسازی منطقی بین شبکه داخلی و اینترنت، به کاربران امنیتی بیشتری را ارائه می‌دهند. همچنین پیاده سازی SOC WAF بومی و فایروال برنامه کاربردی تحت وب می‌توانند از حملات ویروسی و تهدیدات امنیتی در برابر برنامه‌های تحت وب محافظت کنند. یکی از خدمات امنیتی مهم، مرکز SOC است. با توجه به مفهوم SOC، می‌توان گفت که این مرکز عملیاتی برای تشخیص، پاسخ و مدیریت رخدادهای امنیتی است. همچنین، مراکز MSSP به عنوان یکی از راه‌های مدیریت شده امنیت، با ارائه خدمات امنیتی شامل تهدیدات پیشرفته، شکار تهدیدات و پاسخ به حادثه، به کاربران کمک می‌کنند تا بهترین راهکارهای امنیتی را اعمال کنند. خرید UTM ایرانی می شود.
Date(s): April 15, 2023. Album by deniz farzam. 1 - 1 of 1 Total. 0 Visits.
The trial period has ended and the account is fully intact.
If you are the account owner, upgrade your account to access it. Click
here.