• Public Gallery  • Help  
• Join Now!  • Log In  • Feature Tour
 gerd cbc | Home  
gerd790

اکثر مردم کاشت نهال را کاری دشوار و وقت گیر می دانند. در حقیقت، کاشت نهال بسیار آسان است و مزایای بی شماری دارد.

نهال ها گیاهان جوانی هستند که به تازگی از بذرها جوانه زده اند. آنها معمولاً در گلدان ها یا سینی های کوچک فروخته می شوند و در اکثر فروشگاه های باغبانی یافت می شوند. نهال ها یک گزینه عالی برای باغبانان با هر سطح تجربه هستند.

یکی از بزرگترین مزایای کاشت خرید نهال گردو این است که مراقبت از آنها نسبت به گیاهان بالغ آسان تر است. نهال ها کمتر به بیماری ها و آفات مبتلا می شوند و همچنین در برابر عوامل استرس زای محیطی مقاومت بیشتری دارند.

مزیت دیگر نهال ها این است که می توان آنها را در هر زمانی از سال کاشت، برخلاف گیاهان بالغ که معمولاً فقط در ماه های بهار و تابستان در دسترس هستند. این بدان معنی است که باغبانان در آب و هوای سردتر هنوز هم می توانند با کاشت نهال در پاییز یا زمستان از برداشت پرباری لذت ببرند.

در نهایت، نهال ها طیف گسترده ای از انتخاب های گیاهی را به پرورش دهندگان ارائه می دهند. هزاران گونه مختلف خرید نهال گردو فرنور موجود است، بنابراین باغبان می توانند گیاهان مناسب برای شرایط رشد منحصر به فرد خود را پیدا کنند.

نهال ها یک گزینه عالی برای هر باغبانی هستند، چه تازه شروع کرده اید و چه ده ها سال تجربه داشته باشید. نگهداری از آنها آسان است، می توان آنها را در هر زمانی از سال کاشت و انتخاب های گیاهی متنوعی را ارائه می دهد. بنابراین دفعه بعد که در فروشگاه باغبانی هستید، حتماً چند نهال برای باغ خود بردارید.


0 Total.
     There are no albums. Hidden and Personal Albums are not displayed on Home Page unless logged in.
The trial period has ended and the account is fully intact.
If you are the account owner, upgrade your account to access it. Click
here.

Share images with friends & family, Send Invitation or Share URL: